OP VVV, MŠMT ČR - Šablony

Pro Family

 

Soukromá mateřská školka v Praze - Mateřská škola - Pro Family s.r.o. byla podpořena v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, výzvy:

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I projekt s názvem „Šablony pro MŠ Pro Family“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002067“.

Projekt probíhá ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018.

S finanční podporou tohoto programu jsme rozšířili náš tým o školního asistenta a pořádáme pravidelná setkávání s rodiči dětí. 

FOTOGALERIE
zavrit