Provoz od 3.5.2021

Aktuality

Provoz od pondělí 3.5.2021:

Od pondělí 3.5. jsou všechny nyše pobočky otevřeny. 

Provoz od 12.4.2021:

Podrobné informace jsme odeslali do emailů rodičů dnes 7.4.2021 v 18:30 hodin.

Pokud Vám email nedorazil, napište nám prosím na: kancelar@profamily.cz

 

PRO KOHO MŮŽEME MŠ OTEVŘÍT?

Od 12. dubna 2021 budou v provozu:

 • Všechny naše MŠ pro předškoláky

a navíc pro  děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Uvedené informace vycházejí z mimořádného opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech (Doprovod dítěte na testování apod).

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Dítěti se ve škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 • podstoupilo vyšetření prostřednictvím antigenního testu s negativním výsledkem

Testovat se nemusí děti, které:
doloží písemně (a škola založí do karty dítěte), že prodělalo COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
“bylo na testech” v zdravotnickém zařízení a má negativní výsledek, který není starší 48 hodin (písemně a škola založí do karty dítěte).

Testy naše školka obdrží od MŠMT ve čtvrtek odpoledne.

FREKVENCE TESTOVÁNÍ:
2x týdně.
První test první den přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test obvykle ve čtvrtek).
Test se vždy provádí před příchodem dítěte do kolektivu.
Nebude-li dítě v den termínu testování ve školce, testování se provede v den jeho následujícího příchodu.

POKUD BUDE VÝSLEDEK PREVENTIVNÍHO TESTU POZITIVNÍ

ŠKOLKA:
Jsme povinni kontaktovat zákonného zástupce dítěte, ten bude ale u testu přítomen. (tedy jen pro de facto).

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:
Zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen dítě ze školky vyzvednout (nepředat do MŠ).
Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu praktického lékaře pro děti a dorost.

LÉKAŘ:
Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Osoba, která měla preventivní test pozitivní, je povinna se tomuto vyšetření podrobit.

POZITIVNÍ DÍTĚ:
Pokud má dítě pozitivní výsledek provedeného vyšetření metodou RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu, pak okamžik provedení antigenního testu.

SPOLUŽÁCI POZITIVNÍHO DÍTĚTE:
Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před nebo 2 dny po provedení testu s “pozitivním” dítětem v jedné třídě, nemůžou do MŠ, dokud nebudou známy výsledky RT-PCR testu dítě, které bylo preventivním antigenním testem pozitivně diagnostikováno. Pokud RT-PCR test dítěti vyjde negativně, můžou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání. Pokud RT-PCR test vyjde pozitivně, a dítě má příznaky, nařídí KHS spolužákům karanténu.

To stejné platí v případě, že pozitivní test měl pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání dětem v dané třídě.

Pokud je pozitivní dítě, pedagog automaticky do izolace nejde.

PEDAGOGOVÉ A DALŠÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Kdokoliv ze zaměstnanců může do školky pouze v případě, že

nemá příznaky onemocnění COVID-19 a k tomu jedna z možností:
- podstoupili preventivní antigenní test a jeho výsledek je negativní
- doloží, že prodělali COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
- absolvovali RT-PCR test ve zdravotnickém zařízení s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin
- jsou očkováni a od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní,
- jsou zároveň zaměstnanci i jiné školy a předloží potvrzení o negativním výsledku testu, které není starší 48 hodin a které zaměstnanci vystavila jiná škola.

Pokud má zaměstnanec preventivní test pozitivní, informuje vedení školky, opustí pracoviště a informuje svého lékaře.

informace jsou velmi šikovně shrnuty webem www.predskolniporadna.cz . Zveřejněno se souhlasem autorky Mgr. Marcely Zajícové, děkujeme.

zavrit