Reference

Reference mateřské školky ProFamily

Vážení rodiče,

tato stránka je zde pro vás. Uvítáme, pokud nám napíšete vaše názory a zkušenosti s našimi školami ProFamily. Těšíme se na vaše ohlasy. 

Dear Karolina, Sirs, hello Please let us say thank you to a great team of pedagogues of Ružovka Branch. Hanka, Ivetta, Lucia 1, Lucia 2, the Nanny are all trying and working very hard, no question. They are exceptional, kind, and caring professionals. Because of their effort, our daughter cannot wait for the weekend to end, she hurries me (father) every morning to take her to kindergarten sooner and asks her mother to have her picked up among the last ones every evening. That indeed is a great sign of how welcome she feels in ProFamily. Especially for a foreign 5 yo girl which is a pleasant surprise to us. I once again underscore the effort from the pedagogical team and hope their good work will get recognized. We are very happy to be part of this great facility and of course look forward to continuing next year. Feel free to use this letter as an official reference from us )) Krasne Vánoce Evgeny and Olga Belkov
Evgeny and Olga Belkov
A great kindergarten & a real help for my l.o to be integrated into Czech life!
Stefy Mieilica
Čiperku navštěvují obě naše děti (3 a 6 let). Jsme z této školky nadšení (nejenom my, ale hlavně i naše děti). Je úžasné vidět, jak se zde dětem věnují, co všechno tvoří a na co se klade důraz (např. výchova k samostatnosti a zároveň ke spolupráci a pomoci ostatním dětem). Za mne určitě velká poklona všem zdejším učitelkám nejen za energii, kterou věnují všem dětem nad rámec svých povinností, ale hlavně i za chuť a pozitivní přístup se kterým to dělají a se kterým jsou ochotní nám vyjít vstříc. Jsem přesvědčen, že díky pozitivnímu přístupu zdejšího personálu to naše děti neberou tak, že je rodiče někam "odkládají", ale že to zde mají opravdu rády. A není to jen o hraní si - ne v každé školce se děti dovědí např. kdo to byl Arcimboldo nebo jak vypadá sluneční soustava... Klobouk dolů a velké díky!!!
Jiří Kotrbatý
Mateřská školka ProFamily nabízí dětem aktivní a zajímavý denní program, kroužky - keramiku, angličtinu, návštěvy divadel, akce pro rodiče a děti. Paní ředitelka i učitelé jsou moc milí a vstřícní. Dcerka mne už po 14dnech posílala ráno do práce, jen aby mohla zase do školky. Což mě v jejích čerstvě třech letech udivilo, ale zároveň mi to potvrdilo kvalitu školky.
Mgr.V.Kremserová
Mateřské školy Pro Family hodnotí kladně Česká školní inspekce: Z poslední inspekčí zprávy, která proběhla ve školkách ProFamily v březnu 2014: Z inspekční zprávy vyplývá, že mateřské školy ProFamily byly hodnoceny nejvyšším ratingem na stávající škále. "....V řízení školy se pozitivně odráží mnohaletá zkušenost ředitelky školy s vedením soukromého zařízení. Vzdělávací metody a formy uplatňované v MŠ plně kvalifikovaným pedagogickým sborem respektují specifika předškolního vzdělávání. Velmi dobré materiálně technické podmínky umožňují bezproblémové vzdělávání podle ŠVP PV. Škola vytvořila pro pobyt dětí bezpečné prostředí." "...Koncepční práce ředitele školy je příkladná, manažerská práce celého vedení školy je nadprůměrná, v plánování a kontrole vzdělávací činnosti je školou příkladnou. ... Škola úspěšně rozvíjí znalosti a dovednosti. Výsledky vzdělávání jsou příkladné." Kompletní inspekční zprávy najdete na stránkách ČSI: https://www.csicr.cz/
Česká školní inspekce
Pro mateřskou školu ProFamily jsme se rozhodli z několika důvodů. Tím nejdůležitějším byla možnost integrace dětí s handicapem, jelikož naše dcera má vrozenou vadu páteře a ve státních školkách možnost integrace nebyla. Děti s handicapem byly přijímány pouze do škol speciálních. Bylo pro nás velkou pomocí, když paní ředitelka Bc. Eugenie Hamplová neváhala a přijala Klárku do své mateřské školy. Pomáhala nám i s Klárčinou rehabilitací to nejen tím, že se postupně cviky naučila a cvičila s dceru i během dne. Velkou pomocí byla i její přítomnost u kontrolních rehabilitačních vyšetření a to jak pro Klárku tak i pro mě. Celou zkušenost s naší školkou si můžeme přečíst v příloze...
Ing. Renáta Šlechtová
MŠ ProFamily je nejlepší školka, kterou znám. Pracuji na ZŠ jako výchovná poradkyně a vím, že děti, které přichází z MŠ ProFamily k nám do školy, jsou velmi dobře připravené ke vzdělávání. Můj syn tuto školku navštěvuje již čtvrtým rokem a z vlastní zkušenosti vím, že školka nabízí mnoho kroužků, každý měsíc jedou děti na zajímavý výlet či exkurzi. Pro rodiče pořádá společné akce s dětmi - opékání buřtů, vánoční besídku...více se dočtete v přiložené referenci...
Ing. Tereza Štaubrová
Soukromou mateřskou školku ProFamily jsme si prvotně vybrala proto, že se dcerka nedostala do státní mateřské školky. Avšak s postupem času jsem zjistila, že šlo o opravdu výborný krok, neboť ProFamily se ukázala být jako velice příjemné a rodinné místo, kam dcera chodila a i nadále chodí více než ráda. Proto jsem později neváhala dát do stejné školky i mladšího syna. Celou referenci si můžete dočíst v příloze...
Petra Votočková
Vážená paní ředitelko, Městská část Praha 9 uvítala rozšíření kapacity mateřské školky ProFamily, které proběhlo v loňské roce a je si vědoma spokojenosti rodičů s kvalitou služeb poskytovaných tímto zařízením předškolní výchovy. Celé prohlášení si můžete přečíst v příloze...
Městská část Praha 9

PŘIDEJTE REFERENCI

zavrit