Proč právě naše školky ProFamily ?

Výhody
 • O děti se v naší rodinné firmě profesionálně staráme od roku 1992 a snažíme se poskytovat pro děti a jejich rodiče ty nejlepší služby. Do naší školy se vrací s dětmi rodiče, kteří školku sami kdysi absolvovali.

 

 • Podkladem pro práci je náš školní vzdělávací program ŠVP, který byl schválen MŠMT a již několik let po sobě je hodnocen Českou školní inspekcí  za velmi kvalitní podklad pro práci v mateřské škole.  

 

 • S dětmi pracujeme v daných tématických celcích, které se odrážejí v ročním, měsíčním a týdenním programu školky.

 

 • Naši práci doplňují divadla, keramika, angličtina, jóga, plavání, tenis, flétničky, tanečky a mnoho dalšího. 

 

 • Naše děti se úspěšně hlásí na výborně hodnocené školy. S dětmi se snažíme být v kontaktu i v pokračujícím studiu. Jezdí s námi jako praktikanti a instruktoři na společné školkové akce. 

 

 • Společně provozujeme Canisterapii a Hipoterapii.
  Naši pejsci a koníci jsou na jízdárně a ve stájích na přilehlém pozemku (školka v Měšicích) o rozloze 7.000 m2.

 

 • Máme otevřeno každý den od 7 do 19. hodin včetně zajištění provozu o prázdninách.

 

 • Poskytujeme Vám i další služby např. noční či víkendové hlídání pro případ, že Vás čeká služební cesta, doprava dětí do školky a zpět...

 

 • Ve školkách máme pouze plně kvalifikovaný personál  – pedagogové, poradce zabývající se speciální dětskou psychologií a pedagogikou, logoped.  

 

 • Vysoký počet pedagogů, asistentů a lektorů garantuje individuální přístup ke každému dítěti.

 

 • Program je vyplněn prvky pedagogiky Montessori a je individuálně přizpůsoben s ohledem na věk, fyzickou a psychickou připravenost.
  I volba délky poledního odpočinku je upravena dle podle potřeb dítěte.

 

 • Školky jsou vybaveny speciálními a zdravotně schválenými, nezávadnými hračkami pro kreativní a optimální rozvoj schopností Vašich dětí.

 

 • K dispozici je například bazén s kuličkami, v našich pobočkách máme nainstalovány čističky vzduchu, které pomáhají vytvořit kvalitní vzduch v našich školkách bez škodlivin a alergenů...

 

 • Do našich školek integrujeme také děti se speciálními potřebami, kterým v jejich krůčcích za poznáním pomáhají asistenti, logopedi a speciální pedagogové.

 

Pokud se Vám naše služby líbí, budeme rádi když se o to podělíte:

zavrit