ProFamily

U nás jsou děti v bezpečí

Bezpečné prostředí školky bereme velmi vážně. Správné vybavení. Pravidelné kontroly České školní inspekce, hygieny, hasičů.

Mateřská škola ProFamily, předškoláci

Vlastní vzdělávací program má podporu v pedagogickém, zdravotnickém i logopedickém týmu školky. Jsme v rejstříku sítě škol MŠMT. Přijďte na prohlídku!

Otevřeno od 7 do 19 hodin

Pro Family vznikla v roce 1992 jako první soukromá školka v ČR a i dnes vycházíme z tradice, dlouholetých zkušeností a kvalitního programu.

Čerpáme z dlouholetých zkušeností

Naším cílem jsou spokojené děti, kterým se u nás líbí a zároveň se mohou učit novým dovednostem v kolektivu.

Tvořivé prostředí plné her

Podporujeme kreativitu, potenciál a rozvoj vašich dětí. V průběhu celého roku organizujeme atraktivní program ve školce i mimo ni.

U nás jsou děti šťastné

Naše školička není velká, ale setkáte se zde s porozuměním, citlivým přístupem a příjemnou atmosférou.

U nás se děti cítí jako doma

Rodinná atmosféra a pěkné prostředí přispívají k jejich pohodlí a spokojenosti. Nacházejí zde svůj prostor pro hraní, vzdělávání i odpočinek.

Garance maximální péče

Spolehněte se na školky Pro Family. Pro vaše děti děláme maximum, věnujeme se jim s laskavou péčí a patřičnou odborností. Každé dítě vnímáme jako individualitu se specifickými potřebami.

"Kde je radost, tam je smích"

Naše soukromá mateřská školka ProFamily již od roku 1992 pomáhá s radostí a smíchem v prvních krůčcích za poznáním dětem nejen zdravým, ale úspěšně integruje i děti se speciálními potřebami.

Naše soukromé mateřské školy nejsou velké, ale setkáte se zde s porozuměním, citlivým přístupem a příjemnou atmosférou.

 • Otevřeno od 7 do 19 hodin
 • Kvalifikovaný pedagogický personál
 • 25 let historie ProFamily
 • Vlastní vzdělávací program jehož autory jsou ředitelka MŠ a Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
 • ProFamily je první soukromou školkou, která byla v ČR otevřena
 • Rodinné prostředí školky a stále ryze Česká rodinná firma.
 • V síti MŠMT a kontrolována Českou školní inspekcí
 • Hodnocení našeho programu jako nejlepšího v ČR
 • Nejen velká vzrostlá zahrada, ale i koně a jízdárna, nebo plavání, tenis...
 • 5x ročně jsme mimo Prahu. V létě létáme k moři, v zimě jezdíme na hory...

 

K dispozici jsou rodičům mateřské školky ProFamily v těchto lokalitách:

 • Mateřská škola ProFamily Praha 9 - Lovosická (Lovosická)
 • Mateřská škola ProFamily Praha 9 - Novoborská (Novoborská)
 • Mateřská škola ProFamily Praha 4 - Krč (Točitá)
 • Mateřská škola ProFamily Praha 12 - Modřany (Čiperka)
 • Mateřská škola ProFamily Praha 15 - Dubeč (Dubeč)
 • Mateřská škola ProFamily v Měšicích u Prahy (Měšice)
 • Mateřská škola ProFamily v Mratíně (Mratín)

 

Zápis:   Zápis do mateřské školky Pro Family probíhá v průběhu celého roku, informujte se prosím na případná volná místa ve školce.

Soukromá mateřská škola ProFamily, školka Praha


Česká školní inspekce

Inspekce proběhla ve školkách ProFamily v březnu 2017.
Z inspekční zprávy vyplývá, že mateřské školy ProFamily byly hodnoceny nejvyšším ratingem na stávající škále. 

"....V řízení školy se pozitivně odráží mnohaletá zkušenost ředitelky školy s vedením soukromého zařízení. Vzdělávací metody a formy uplatňované v MŠ plně kvalifikovaným pedagogickým sborem respektují specifika předškolního vzdělávání. Velmi dobré materiálně technické podmínky umožňují bezproblémové vzdělávání podle ŠVP PV. Škola vytvořila pro pobyt dětí bezpečné prostředí."

"...Koncepční práce ředitele školy je příkladná, manažerská práce celého vedení školy je nadprůměrná, v plánování a kontrole vzdělávací činnosti je školou příkladnou. ...

Škola úspěšně rozvíjí znalosti a dovednosti. Výsledky vzdělávání jsou příkladné."
Kompletní inspekční zprávu najdete na webových stránkách ČŠI.
Česká školní inspekce, Pražský inspektorát, Arabská 683, Praha 6

 


 

Mateřská škola - Pro Family s.r.o. byla podpořena v rámci OP Jan Amos Komenský

Název projektu: 
Šablony IV pro MŠ Pro Family

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0002567
Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo výzvy: 02_22_002
Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ I
Datum zahájení: 1. 9. 2022
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2024

Popis realizace aktivity:
V rámci projektu Šablony IV pro MŠ Pro Family financujeme personální podporu – školního asistenta.
Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Mateřská škola identifikovala děti ohrožené školním neúspěchem v následující oblasti:

• rozvoj nadání/talentu dítěte;
• sociokulturně znevýhodněné prostředí.

V tomto projektu může škola vyčeprat částku ve výši:  883 650 Kč


 

Mateřská škola ProFamily Mratín byla podpořena v rámci OP Jan Amos Komenský

Název projektu: 
Šablony pro MŠ ProFamily Mratín

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0002588
Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo výzvy: 02_22_002
Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ I
Datum zahájení: 1. 12. 2022
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2024

Popis realizace aktivity:
V rámci projektu Šablony financujeme personální podporu – školního asistenta.
Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Mateřská škola identifikovala děti ohrožené školním neúspěchem v následující oblasti:

• rozvoj nadání/talentu dítěte;
• sociokulturně znevýhodněné prostředí.

V tomto projektu může škola vyčeprat částku ve výši:  323 868 Kč


Mateřská škola - Pro Family s.r.o. byla podpořena v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR:

Název projektu: MŠ Pro Family: Jdeme ruku v ruce
Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002097
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR
Název výzvy: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Datum zahájení realizace 1. 10. 2021
Předpokládané ukončení realizace 30. 9. 2023

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání prostřednictvím posílení tématu multikulturní
výchovy a práce s dětmi s OMJ v MŠ Pro Family. 
Jsme rádi, že díky podpoře poskytnuté z Operačního programu Praha pól růstu můžeme financovat náš projekt.
Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a z rozpočtu Hlavního města Prahy.

V tomto projektu může škola vyčeprat částku ve výši:  2 052 100 Kč


  

    Za dlouhodobou finanční podporu našich projektů úpřímě děkujeme:    
            
      

 

AKTUALITY

Letní školka na prázdniny 2023
Daně - sleva za umístění dítěte v MŠ
PF 2023
Běh o vánočního kapra
Logopedie ve školce
Kolák - Resort Počepice - červenec 1. 7. - 10. 7. 2022
Co nás ve školce čeká do léta?
Školka v přírodě - Řecko Rhodos 12.6.-19.6.2022
Šerpování předškoláků 2022
9.5. - 13.5. Jedeme do Mariánských lázní
Nový portál MaSkolka - fotky, nástěnka, zprávy
Co všechno ještě stihneme ve školce do zimy?
Škola v přírodě - Krkonoše a poník Eliška, září 2021
Aktuální provoz školek
Společná fotka třídy
Co všechno ještě stihneme ve školce do léta!
Pojeďte s námi na Benecko 23. 5. - 28. 5. 2021
Co nás čeká: ŠVP Jarní Topík a Kolák, šerpování, buřty, vernisáže, koncert
Režimová opatření dne 20.5.2021
Aktuální informace k provozu
Provoz od 3.5.2021
Velká velikonoční rodinná soutěž - VEVEROS
PF2021
Vánoční besídky v ProFamily
Vážení a milí rodiče
Hory 23.1. - 30.1. 2021 - zrušeno :-(
13.9. - 18.9. Školka v Přírodě - Krkonošský národní park a koníci na TOPu
Kolák 2020 - dětský cyklo - turistický letní tábor - Vysočina
Šerpování předškoláků
Výše paušálu za MŠ
Náhrady kroužků v tomto školním roce
Změna výše paušálu na měsíc duben, květen
Učíme se doma
Playground English online
Omlouvání dětí v rámci provozu školek
Školka v přírodě - letecky Kréta 23.5. - 30.5.2020
Předškoláci - vyšetření pohybového aparátu u předškolních dětí.
Porada sportovního olympijského výboru - ProFamily Olympiáda 2020
Seminář pro učitele - Grafomotorika pro děti předškolního věku
Olympiáda školek ProFamily
Vystoupení našich předškoláků z MŠ ProFamily v divadle Gong
28.6. - 7.7. - Kolák 2019 - Dětský cyklo-turistický letní tábor
Naše kuchyně - ProFamily Gastro
Turnaj v Dámě
Dětská hiporehabilitace - koníci v Měšicích - Merlinova osada
1.10 - 5.10 - Podzimní školka v přírodě
Angličtina ve školce ProFamily
5. ročník Letních příměstských táborů Merlinovy osady
Kolák 2017 - Dětský cyklo-turistický tábor
Posíláme pozdrav z lyžáku na Benecku, všichni jsme v pořádku a přidáváme pár fotek
Pozdrav z koláku 2016
I tento rok plánujeme se školkou moře.
Dětský cyklo-turistický tábor 2016
I letos pořádá naše školka lyžařský výcvik
Eliška v mateřské škole Čiperka rozkvetla
Jarní koncert ve školce - video
zavrit