ProFamily

U nás jsou děti v bezpečí

Bezpečné prostředí školky bereme velmi vážně. Správné vybavení. Pravidelné kontroly České školní inspekce, hygieny, hasičů.

Mateřská škola ProFamily, předškoláci

Vlastní vzdělávací program má podporu v pedagogickém, zdravotnickém i logopedickém týmu školky. Jsme v rejstříku sítě škol MŠMT. Přijďte na prohlídku!

Otevřeno od 7 do 19 hodin

Pro Family vznikla v roce 1992 jako první soukromá školka v ČR a i dnes vycházíme z tradice, dlouholetých zkušeností a kvalitního programu.

Čerpáme z dlouholetých zkušeností

Naším cílem jsou spokojené děti, kterým se u nás líbí a zároveň se mohou učit novým dovednostem v kolektivu.

Tvořivé prostředí plné her

Podporujeme kreativitu, potenciál a rozvoj vašich dětí. V průběhu celého roku organizujeme atraktivní program ve školce i mimo ni.

U nás jsou děti šťastné

Naše školička není velká, ale setkáte se zde s porozuměním, citlivým přístupem a příjemnou atmosférou.

U nás se děti cítí jako doma

Rodinná atmosféra a pěkné prostředí přispívají k jejich pohodlí a spokojenosti. Nacházejí zde svůj prostor pro hraní, vzdělávání i odpočinek.

Garance maximální péče

Spolehněte se na školky Pro Family. Pro vaše děti děláme maximum, věnujeme se jim s laskavou péčí a patřičnou odborností. Každé dítě vnímáme jako individualitu se specifickými potřebami.

"Kde je radost, tam je smích"

Naše soukromá mateřská školka ProFamily již od roku 1992 pomáhá s radostí a smíchem v prvních krůčcích za poznáním dětem nejen zdravým, ale úspěšně integruje i děti se speciálními potřebami.

Naše soukromé mateřské školy nejsou velké, ale setkáte se zde s porozuměním, citlivým přístupem a příjemnou atmosférou.

 • Otevřeno od 7 do 19 hodin
 • Kvalifikovaný pedagogický personál
 • 25 let historie ProFamily
 • Vlastní vzdělávací program jehož autory jsou ředitelka MŠ a Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
 • ProFamily je první soukromou školkou, která byla v ČR otevřena
 • Rodinné prostředí školky a stále ryze Česká rodinná firma.
 • V síti MŠMT a kontrolována Českou školní inspekcí
 • Hodnocení našeho programu jako nejlepšího v ČR
 • Nejen velká vzrostlá zahrada, ale i koně a jízdárna, nebo plavání, tenis...
 • 5x ročně jsme mimo Prahu. V létě létáme k moři, v zimě jezdíme na hory...

 

K dispozici jsou rodičům mateřské školky ProFamily v těchto lokalitách:

 • Mateřská škola ProFamily Praha 9 - Lovosická (Prosek)
 • Mateřská škola ProFamily Praha 9 - Novoborská (Růžová)
 • Mateřská škola ProFamily Praha 4 - Krč (Točitá)
 • Mateřská škola ProFamily Praha 12 - Modřany (Čiperka)
 • Mateřská škola ProFamily Praha 15 - Dubeč (Dubeč)
 • Mateřská škola ProFamily v Měšicích u Prahy (Měšice)

 

Zápis:   Zápis do mateřské školky Pro Family probíhá v průběhu celého roku, informujte se prosím na případná volná místa ve školce.

Soukromá mateřská škola ProFamily, školka Praha


 
Navštivte také náš Facebook:  www.facebook.com/ProFamily.cz

Naše školky využívají Elektronickou evidenci docházky společnosti Dignus

Česká školní inspekce

Inspekce proběhla ve školkách ProFamily v březnu 2017.
Z inspekční zprávy vyplývá, že mateřské školy ProFamily byly hodnoceny nejvyšším ratingem na stávající škále. 

"....V řízení školy se pozitivně odráží mnohaletá zkušenost ředitelky školy s vedením soukromého zařízení. Vzdělávací metody a formy uplatňované v MŠ plně kvalifikovaným pedagogickým sborem respektují specifika předškolního vzdělávání. Velmi dobré materiálně technické podmínky umožňují bezproblémové vzdělávání podle ŠVP PV. Škola vytvořila pro pobyt dětí bezpečné prostředí."

"...Koncepční práce ředitele školy je příkladná, manažerská práce celého vedení školy je nadprůměrná, v plánování a kontrole vzdělávací činnosti je školou příkladnou. ...

Škola úspěšně rozvíjí znalosti a dovednosti. Výsledky vzdělávání jsou příkladné."
Kompletní inspekční zprávu najdete na webových stránkách ČŠI.
Česká školní inspekce, Pražský inspektorát, Arabská 683, Praha 6

 


Soukromá mateřská školka v Praze - Mateřská škola Pro Family s.r.o. byla podpořena v rámci:

Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání - (OP VVV, MŠMT ČR - Šablony I a II.)

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I projekt s názvem 
Šablony pro MŠ Pro Family II
Identifikace projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0008991

Projekt navazuje na Šablony I a probíhá ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020. S finanční podporou tohoto programu jsme mohli udržet náš rozšířený tým o školní asistenty (z programu Šablony I.)

Operačního programu Praha – pól růstu ČR:
„Multikulturní vzdělávání v MŠ Pro Family s. r. o.“
Identifikace projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001894

Každé dítě, ať mluví jakýmkoliv jazykem, si v mateřské škole chce hrát, mít své kamarády, dokázat komunikovat a rozumět věcem kolem sebe. Dětem s odlišným mateřským jazykem, pokud mají uspět v dalším povinném vzdělávání, je třeba věnovat větší pozornost, důkladněji je připravovat.

Více o podpoře naší školy z EU a MŠMT zde

AKTUALITY

zavrit