ProFamily

Soukromá mateřská škola Pro Family

"Kde je radost, tam je smích" A s radostí se žije i v naší soukromé školce, která pomáhá v prvních krůčcích za poznáním dětem nejen zdravým, ale úspěšně integruje i děti se speciálními potřebami.

V ProFamily se o děti staráme, vzděláváme a pečujeme

Po celý den je přítomen pedagogický, zdravotnický i logopedický personál.

Čerpáme z dlouholetých zkušeností

Naším cílem jsou spokojené děti, kterým se u nás líbí a zároveň se mohou učit novým dovednostem v kolektivu. Pro Family vznikla v roce 1992 jako první soukromá školka v ČR a i dnes vycházíme z tradice, dlouholetých zkušeností a kvalitního programu.

Tvořivé prostředí plné her

Podporujeme kreativitu vašich dětí. Rozvíjíme fantazii a objevujeme potenciál pro rozvoj jejich předností a talentu. V průběhu celého roku organizujeme atraktivní program ve školce i mimo ni.

U nás jsou děti šťastné

Naše školička není velká, ale setkáte se zde s porozuměním, citlivým přístupem a příjemnou atmosférou.

U nás se děti cítí jako doma

V našich školkách se děti cítí bezpečně a příjemně. Rodinná atmosféra a pěkné prostředí přispívají k jejich pohodlí a spokojenosti. Nacházejí zde svůj prostor pro hraní, vzdělávání i odpočinek.

Garance maximální péče

Spolehněte se na školky Pro Family. Pro vaše děti děláme maximum, věnujeme se jim s laskavou péčí a patřičnou odborností. Každé dítě vnímáme jako individualitu se specifickými potřebami.

"Kde je radost, tam je smích"

A s radostí se žije i v naší soukromé mateřské školce ProFamily, která již od roku 1992 pomáhá v prvních krůčcích za poznáním dětem nejen zdravým, ale úspěšně integruje i děti se speciálními potřebami.

Naše školička není velká, ale setkáte se zde s porozuměním, citlivým přístupem a příjemnou atmosférou.

 • Otevřeno od 7 do 19 hodin
 • Kvalifikovaný pedagogický personál
 • 25 let historie ProFamily
 • Vlastní vzdělávací program jehož autory jsou ředitelka MŠ a Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
 • ProFamily je první soukromou školkou, která byla v ČR otevřena
 • Rodinné prostředí školky a stále ryze Česká rodinná firma.
 • V síti MŠMT a kontrolována Českou školní inspekcí
 • Hodnocení našeho programu jako nejlepšího v ČR
 • Nejen velká vzrostlá zahrada, ale i koně a jízdárna, nebo plavání, tenis...
 • 5x ročně jsme mimo Prahu. V létě létáme k moři, v zimě jezdíme na hory...

 

K dispozici jsou rodičům mateřské školky ProFamily v těchto lokalitách:

 • Mateřská škola ProFamily Praha 9 - Lovosická (Prosek)
 • Mateřská škola ProFamily Praha 9 - Novoborská (Růžová)
 • Mateřská škola ProFamily Praha 4 - Krč (Točitá)
 • Mateřská škola ProFamily Praha 12 - Modřany (Čiperka)
 • Mateřská škola ProFamily Praha 15 - Dubeč (Dubeč)
 • Mateřská škola ProFamily v Měšicích u Prahy (Měšice)

 

Zápis:   Zápis do mateřské školky Pro Family probíhá v průběhu celého roku, informujte se prosím na případná volná místa ve školce.


 

FB:  Navštivte také náš Facebook:  www.facebook.com/ProFamily.cz

 


Česká školní inspekce

Inspekce proběhla ve školkách ProFamily v březnu 2017.
Z inspekční zprávy vyplývá, že mateřské školy ProFamily byly hodnoceny nejvyšším ratingem na stávající škále. 

"....V řízení školy se pozitivně odráží mnohaletá zkušenost ředitelky školy s vedením soukromého zařízení. Vzdělávací metody a formy uplatňované v MŠ plně kvalifikovaným pedagogickým sborem respektují specifika předškolního vzdělávání. Velmi dobré materiálně technické podmínky umožňují bezproblémové vzdělávání podle ŠVP PV. Škola vytvořila pro pobyt dětí bezpečné prostředí."

"...Koncepční práce ředitele školy je příkladná, manažerská práce celého vedení školy je nadprůměrná, v plánování a kontrole vzdělávací činnosti je školou příkladnou. ...

Škola úspěšně rozvíjí znalosti a dovednosti. Výsledky vzdělávání jsou příkladné."

Kompletní inspekční zprávu najdete na webových stránkách ČŠI.
Česká školní inspekce, Pražský inspektorát, Arabská 683, Praha 6

 


Soukromá mateřská školka v Praze - Mateřská škola Pro Family s.r.o. byla podpořena v rámci:

Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání - (OP VVV, MŠMT ČR - Šablony I a II.)

Operačního programu Praha – pól růstu ČR:
Inkluze a multikulturní vzdělávání v MŠ Pro Family s. r. o.
Více o podpoře z EU a MŠMT zde

 _______________________________________________________________

Naše školky využívají Elektronickou evidenci docházky společnosti Dignus 

AKTUALITY

zavrit