Česká školní inspekce

Pro Family

Česká školní inspekce, jejíž kontrola proběhla ve školkách ProFamily v letech 1998, 2003, 2008, 2009, 2014 a naposledy v termínu 18 - 21.4. 2017 své inspekční zprávy zveřejňuje v registru zpráv, jejíž odkaz přikládáme níže.

I z poslední inspekční zprávy vyplývá, že mateřské školy ProFamily byly hodnoceny nejvyšším ratingem na stávající škále.

"....V řízení školy se pozitivně odráží mnohaletá zkušenost ředitelky školy s vedením soukromého zařízení. Vzdělávací metody a formy uplatňované v MŠ plně kvalifikovaným pedagogickým sborem respektují specifika předškolního vzdělávání. Velmi dobré materiálně technické podmínky umožňují bezproblémové vzdělávání podle ŠVP PV. Škola vytvořila pro pobyt dětí bezpečné prostředí."

"...Koncepční práce ředitele školy je příkladná, manažerská práce celého vedení školy je nadprůměrná, v plánování a kontrole vzdělávací činnosti je školou příkladnou. ...

Škola úspěšně rozvíjí znalosti a dovednosti. Výsledky vzdělávání jsou příkladné."

Kompletní inspekční zprávu najdete na webových stránkách ČŠI.

Česká školní inspekce, Pražský inspektorát, Arabská 683, Praha 6

Výsledky všech kontrol ČŠI:

FOTOGALERIE
zavrit