Dětská hiporehabilitace - koníci v Měšicích - Merlinova osada

Aktuality

"Kůň je ve službách člověka již od mladší doby kamenné. První koně zkrotili nejspíše kočovníci mezi Černým a Kaspickým mořem, používali je nejen na dopravu, ale také na hlídání polodivokých stád koz. Spotřebovávalo se nejen koňské maso, mléko, kůže, ale i trus jako palivo či dokonce lék."

 "Od těch dob se spousta věcí změnila. Mnoho lidí tvrdí, že není krásnějšího zvířete, než-li koně. Nejkrásnější má být i pohled z koňského hřbetu. O co výraznější však musí mít pocit člověk zdravotně znevýhodněný, ten, co nikdy nestál na svých nohou a najednou může díky koni chodit, samostatně se pohybovat a třeba i popoběhnout.

Taková je náplň práce některých současných koní. Vozí lidi, jen tak pomalým krokem si jdou na procházku a člověk by řekl, že tuto lehkou práci by chtěl mít každý kůň. Laik nevidí, kolik práce má však za sebou, jaké vypětí ho stojí jít přesně vedle vodiče, ignorovat hluk okolo sebe, vnímat jezdce a vyrovnávat jeho výkyvy rovnováhy, zároveň nedbat jeho pobídek, protože jsou to ve skutečnosti pouze nekoordinované pohyby pacienta.

Tento viditelně vyrovnaný kůň, který se ledabyle podívá po převráceném invalidním vozíku, není naprostý flegmatik, který se už k ničemu jinému nehodí. Jen zůstaňte v hiporehabilitačním centru i po práci, podívejte se na koně, kteří před chvilkou chodili jako muly a najednou cválají výběhem, vyhazují, hrají si. Jsou plni energie a samou radostí z ukončené práce neví, zda kousat kamaráda, či se raději válet."

Ing. Eugenie Hamplová Chmelíková

Citace z práce: Porovnání metod výcviku koní pro osoby se zdravotním handicapem. Autor E.H.CH. 2009

FOTOGALERIE
zavrit