Praha 4 zvýšila počet míst v mateřských školách

Výhody

Praha 4 zvýšila počet míst v mateřských školách

Praha 4 má ve svých mateřských školách celkem 3.639 míst pro děti předškolního věku. Od 1. února 2016 přibylo 56 míst díky rozšíření mateřské školy Němčická. Městská část investovala do stavby, vybavení nového stravovacího provozu a mobiliáře více než 12 milionů korun.

„V Praze 4 průběžně sledujeme nárůst počtu dětí a nabídku míst v mateřských školách upravujeme průběžně a s předstihem“ 

Vnitřními úpravami školky byly zřízeny dvě nové třídy mateřské školy včetně odpovídajícího zázemí pro děti a personál školky. Jedná se o jídelní výtah, dvě přípravny a dvě výdejny jídel, sklad hraček, šatny, sociální zařízení dětí a zaměstnanců, sborovnu, učebnu angličtiny a keramickou dílnu). Nový pavilon byl kompletně vybaven nábytkem a mobiliářem.

Součástí stavebních prací v areálu mateřské školy bylo rovněž oplocení, zpevnění plochy u vstupu, rekonstrukce venkovní terasy s předsazenými schodišti a osazení nového zahradního domku. Pro navýšení kapacity bylo nutné zajistit dovybavení dosavadního gastroprovozu. 

Mateřská škola V Praze 4 otevřela Metodické centrum pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola v Krči otevřela začátkem letošního roku Metodické centrum předškolního vzdělávání. Centrum bude fungovat v rámci projektu  vzdělávacího plánu MŠ ProFamily. Předškolní výchova je nejdůležitější období v životě. Má podporovat prosociální chování, estetické vnímání, sebeobsluhu, a to nenásilně, vše formou hry“.  uvedl v jednom článku Ivo Vaněk zastupitel a předseda Výboru pro energetické úspory MČP4 a nelze s ním jinak, než souhlasit. 

Cílem metodického centra je prakticky ověřovat didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy. Probíhat v něm budou školení, workshopy a metodické dny, na kterých budou představovány trendy moderního předškolního vzdělávání a možnosti efektivního využití informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti. K efektivnímu využití moderních informačních a komunikačních technologií poskytuje mateřským školám metodickou příručku školka, mateřská škola, Praha 4.

KDE NÁS NAJDETE
1
zavrit