Reference

Pro Family

Reference Mateřské školky Pro Family

Pro mateřskou školu Pro Family s.r.o. jsme se rozhodli z několika důvodů. Tím nejdůležitějším byla možnost integrace dětí s handicapem, jelikož naše dcera má vrozenou vadu páteře a ve státních školkách možnost integrace nebyla. Děti s handicapem byly přijímány pouze do škol speciálních. Bylo pro nás velkou pomocí, když ředitelka Bc. Eugenie Hamplová neváhala a přijala Klárku do své mateřské školy. Pomáhala nám i s Klárčinou rehabilitací a to nejen tím, že se postupně cviky naučila a cvičila s dcerou i během dne. Velkou pomocí byla i její přítomnost u kontrolních rehabilitačních vyšetření a to jak pro Klárku tak i pro mě.

Ve čtyřech letech byla Klárka na operaci páteře , po které měla půl roku sádrový korset. To znamenalo. že jsem musela zůstat v domácnosti, protože Klárka potřebovala 24 hodinovou péči. Byly to pro nás celkem těžké časy, jelikož dcera se doma nudila a stýskalo se jí po kamarádech a učitel kách ze školky. Když jsem poté mluvila s paní Hamplovou a předala jí dopis, který mi dcera nadiktovala, okamžitě mi nabídla, abych Klárku druhý den přivezla. Hodně se nám ulevilo, když jsme viděli jak je Klára šťastná, že je opět ve školce.

Po dokončení léčby se Klárka opět naučila chodit, jezdit na kole, lyžovat - prostě vše co dítě potřebuje, a to za velkého přičinění MŠ Pro Family.

Když se za pár let chystala na střední školu, byla pro ni jen jediná možnost, a to pedagogická škola. Během studia chodila do Mateřské školy Pro Family nejen na praxe, ale pomáhala i s keramikou. Bylo nám jasné, jak to bude pokračovat, proto nás nepřekvapila přihláška na vysokoškolské studium speciální pedagogiky se zaměřením na dramaterapii. I když Klára studovala v Olomouci, snažila se účastnit se akcí pořádaných školkou, ať už to byly cyklistické nebo lyžařské pobyty, kam jezdila jako instruktorka.

Dnes je Kláře 23 let, v letošním roce by měla ukončit magisterský program politologie a public relations. Díky jejímu stále se zhoršujícímu stavu se musela vzdát přímé práce s osobami (dětmi) s handicapem.

Stále se snaží najít způsob, jak se vrátit do školství a pomáhat handicapovaným. Za všechno čeho Klárka dosáhla, jsme velkou měrou vděčni přístupu paní Hamplové, diky které mohla dcera projít normálním psychickým vývojem a plně se zapojit do každodenního života.

Ing. Renáta Šlechtová

 Mateřské školy Pro Family hodnotí kladně Česká školní inspekce:

česká školní inspekce - soukromá mateřská škola ProFamily Praha

 Z poslední inspekčí zprávy, která proběhla ve školkách ProFamily v březnu 2014:

Z inspekční zprávy vyplývá, že mateřské školy ProFamily byly hodnoceny nejvyšším ratingem na stávající škále. 

"....V řízení školy se pozitivně odráží mnohaletá zkušenost ředitelky školy s vedením soukromého zařízení. Vzdělávací metody a formy uplatňované v MŠ plně kvalifikovaným pedagogickým sborem respektují specifika předškolního vzdělávání. Velmi dobré materiálně technické podmínky umožňují bezproblémové vzdělávání podle ŠVP PV. Škola vytvořila pro pobyt dětí bezpečné prostředí."

"...Koncepční práce ředitele školy je příkladná,  manažerská práce celého vedení školy je nadprůměrná, v plánování a kontrole vzdělávací činnosti je školou příkladnou. ... 

Škola úspěšně rozvíjí znalosti a dovednosti. Výsledky vzdělávání jsou příkladné." 

Kompletní inspekční zprávy najdete v sekci ČŠI: /ceska-skolni-inspekce 

 

Další reference zejména rodičů jsou pak třeba i na:

 

 

Reference rodičů naší školky - Ing. Štaubrová, výchovná poradkyně a ředitelka ZŠ,
reference Městské části Praha 9 a další - originály ke stažení:

zavrit